Loading...
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์

... Tredmore Packaging ...

Tredmore Packaging เราโรงงานผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริการรับสั่งทำบรรจุภัณฑ์พลาสติกตามแบบที่ต้องการ ของลูกค้า เราผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยพลาสติกคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เช่น PP PS PVC PET พร้อมระบบงานพิมพ์เพื่อยกระดับแบรนด์ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ Tredmore Packaging เรามุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดปัจจุบัน และการบริการที่ดีเยี่ยมในราคาที่เหมาะสม

บรรจุภัณฑ์กระปุก

เหมาะสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทอาหารเสริม ยา และผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ

Product Name : TMP-6664

Capacity : 30 - 100 ml

Material : PET

Color : White - Black - Customizable

Product Name : TMP-6666

Capacity : 30 - 120 ml

Material : AS

Color : White - Black - Customizable

Product Name : TMP-6671

Capacity : 30 - 100 ml

Material : PP

Color : White - Black - Customizable

Product Name : TMP-6685

Capacity : 30 - 50 ml

Material : PET

Color : White - Black - Customizable

Product Name : TMP-6695

Capacity : 30 - 100 ml

Material : PET

Color : White - Black - Customizable

Product Name : TMP-6827

Capacity : 30 - 100 ml

Material : PP

Color : White - Black - Customizable

Product Name : TMP-6830

Capacity : 30 - 50 ml

Material : AS

Color : White - Black - Customizable

Product Name : TMP-6831

Capacity : 30 - 100 ml

Material : PP

Color : White - Black - Customizable

Product Name : TMP-6833

Capacity : 30 - 100 ml

Material : PP

Color : White - Black - Customizable